Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

De fire ledervilkår

Du arbejder med mennesker

Som leder skal du kunne holde et dobbelt fokus på:

  • Opgaven – det I er sat i verden for at udføre. Du skal have faglig viden om opgaven, og hvad der skal til for at løse den faglige udfordring, der er jeres.
  • Mennesker – du arbejder gennem andre mennesker, og må kunne kommunikere, koordinere, retningssætte og motivere i relationer med andre.

Du kan opleve dilemmaer i dit dobbelte fokus. Nogle gange bliver du måske nødt til at presse eller udskifte medarbejdere for at få opgaven løst.

Du har magt

Som leder har du forskellige former for magt:

  • Defineringsmagt – du definerer hvad andre skal lave og fokusere på. Hvem der har hvilke opgaver, roller og ansvar.
  • Forståelsesmagt – du beslutter, hvordan givne ting i virksomheden skal forstås og tolkes. Hvad er rigtigt og forkert, hvad er godt og skidt i jeres afddling eller organisation.
  • Vurderingsmagt – du vurderer andre, deres præstationer og deres adfærd. Nogle gange giver du ligefrem karakterer i et vurderingssystem, og du kan være døren, en medarbejder skal igennem for at udvikle sig, blive forfremmet eller få nye opgaver.

Du er eksponeret

Som leder er du eksponeret overfor:

  • Medarbejderne – de forventer at du står forrest og tager ansvaret. De ser på dig for retning og vejledning.
  • Ledere over dig – du tegner din afdeling overfor dem, og de vurderer, hvor godt du lykkes med at løse afdelingens og organisationens opgaver.
  • Omverdenen – kunder, samarbejdspartnere og andre med interesse i organisationen vil se dig som den, der tegner dit område.

Du står alene

Som leder står du grundlæggende alene overfor:

  • Medarbejderne – du har ledelsesret og ledelsespligt over medarbejderne. Det betyder, at du både er en del af teamet og står på kanten af det.
  • Lederkolleger – dine lederkolleger er ikke kolleger på helt samme måde. De arbejder med andre områder end dig, og I kæmper måske om den samme pulje ressourcer eller om stillingen på næste niveau.

Artikler om de fire ledervilkår

du-arbejder-med-mennesker-1

Som leder arbejder du med mennesker – grib det professionelt an

At arbejde med mennesker er et vilkår ved lederjobbet. Det vil gavne både dig selv og dine medarbejdere, hvis du også griber den del af jobbet professionelt an.

du-er-eksponeret-1

Eksponeret og i modvind – bevar den professionelle kommunikation

Som leder bliver du eksponeret og udfordret. Hvis du formår at bevare den professionelle kommunikation, kan du fastholde og måske ligefrem styrke din position.

leder står alene ved en tavle

Som leder er du alene – og ikke nødvendigvis ensom

At stå alene er et vilkår i lederjobbet. Ensomheden er en følelse, der griber én. Og det kan du forebygge.

Terninger med teksten "leadership"

Stå ved din magt som leder, og få større gennemslagskraft

Magt er et vilkår i ledelse. Erkend den og stå ved den – det øger din gennemslagskraft og mulighed for at udrette noget.