Konfliktmægling

Konfliktmægling eller mediation er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt forhandle sig frem til en løsning, de begge kan acceptere som god.

Konflikter i erhvervslivet opstår på mange niveauer. Det kan være mellem enkeltpersoner, mellem afdelinger eller mellem samarbejdspartnere. Mægling kan være en måde at tage konflikten i opløbet eller opløse den, hvis den er gået i hårdknude.

HumanAct som mægler

HumanAct kan fungere som mægler eller mediator på alle niveauer. Vi styrer forhandlingerne, så parterne selv finder frem til en løsning på konflikten. Vi arbejder med klare og tydelige etiske regler, og vi samarbejder med jurister og advokater, hvis det er relevant.

Afgrænset forløb

Vi aftaler sammen med kunden eller de involverede parter, hvordan vi bedst strukturerer forløbet. Det kan være alt fra et enkelt møde på 3-4 timer, til et forløb, der strækker sig over et længere, afgrænset tidsrum. De fleste mediationer kan gennemføres på et enkelt eller et par møder.

Fokus på relationerne

Mægling kan være med til at vende en udvikling fra destruktiv til konstruktiv. Den frigør energi og sparer både tid og ressourcer. Og, ikke mindst, bevarer den relationerne mellem parterne, så de kan arbejde sammen fremover – nu endda med bedre kendskab til sig selv og hinanden.

Find konfliktens årsag

Inden man går i gang med konfliktmægling, er det som regel en god ide at analysere, hvad konflikten skyldes. På den måde sikrer man, at mediation er den rigtige løsning. Hvis ikke det er tilfældet, findes der andre måder at håndtere konflikter på.

Vi du vide mere?

Kontakt os gerne for en uformel snak om, hvordan vi hjælper jer med at løse konflikter. Bliv inspireret at Søren Braskovs artikel “Kend konfliktens væsen, før du løser den”, eller læs om andre former for organisationsudvikling.