Konflikthåndtering

HumanAct bidrager til at løse eller opløse konflikter i din virksomhed, så de involverede parter kan arbejde professionelt sammen.

Konflikter opstår mellem mennesker, men de kan skyldes mange forskellige ting. Det kan være omstændigheder ved opgaverne, forholdene på arbejdspladsen, forskellige måder at arbejde på eller bestemte personer.

Løs det egentlige problem

De bedste løsninger er dem, der retter sig mod det egentlige problem. Afhængigt af problemet kan der for eksempel være brug for rolleafklaring, ansvarsfordeling, indsigt i hinandens arbejdsstil, medarbejdersamtaler, decideret konfliktmægling eller noget helt andet.

Analyse og håndtering

Vi hjælper jer med at analysere og håndtere konflikten. Det kan ske gennem rådgivning eller sparring af dig som leder, tillidsrepræsentant eller personalechef, eller det kan ske ved at HumanActs konsulenter taler med de involverede parter.

Konkrete løsninger

Vi tilbyder også hjælp til de konkrete løsninger. Det kan for eksempel være i form af undervisning, testning, individuelle samtaler, konfliktmægling eller fortsat ledersparringe.

Fokus på udvikling

Vi har erfaring for, at arbejde med konflikthåndtering kan være med til at udvikle en arbejdsplads. Ledere og medarbejdere får større indsigt i sig selv, hinanden og arbejdspladsen, og det giver bedre og mere effektivt samarbejde fremover.

Vil du vide mere?

Kontakt os for en uformel snak om, hvordan vi hjælper jer med at håndtere konflikter. Læs Søren Braskovs artikel “Kend konfliktens væsen, før du løser den”, eller læs om andre muligheder for organisationsudvikling.