Karrierecoaching

Karrierecoaching giver nye perspektiver på dine personlige ressourcer, kompetencer og ønsker.

Har du brug for nye perspektiver på dit job, og hvordan du håndterer det? Vi du gerne avancere, drosle ned, skifte job eller omlægge dit arbejdsliv på en helt anden måde? Så er karrierecoaching måske relevant for dig.

Dine ønsker og din motivation

I karrierecoaching er fokus din jobsituation og dine ønsker og din motivation. Vi hjælper dig med at afklare, hvad du gerne vil, og hvordan du bruger dine kompetencer og ressourcer bedst. Vi hjælper dig også med at undersøge betydningen af dine valg både professionelt og privat.

Forandring i praksis

Hvis du beslutter dig for forandringer, støtter vi dig også i at implementere dem. Sammen ser vi på, hvordan du kan gribe forandringen an overfor din leder, organisation og andre involverede, hvilke muligheder der er, og hvilke faldgruber du skal undgå.

Større klarhed og sikkerhed

Formålet med coachingen er, at du får større klarhed over din situation og sikkerhed i dine beslutninger. Vi er uvildige, professionelle samtalepartnere, der ikke er farvet at forventninger til dig. Vi bidrager også med fagligt input udfra vores kendskab til dig og til arbejdsmarkedet.

Psykologiske tests

Psykologiske tests kan være en genvej til øget selvindsigt og give værdigfuld viden om blandt andet egne kompetencer, foretrukne arbejdsstil eller styrker og udfordringer. Vi kan indlede karrierecoaching med en eller flere tests.

Vi du vide mere?

Kontakt os gerne for en uformel snak om, hvordan vi hjælper dig videre i din karriere. Har du brug for anden faglig udvikling, kan du læse om vores andre ydelser eller blive inspireret af vores faglige blog.