Mission, vision & værdier

Vi vil udvikle mennesker og organisationer så de forfølger deres mål og handler kvalificeret - og vi vil gøre det med troværdighed, engagement og handling.

spor

Mission
HumanActs mission er at udvikle mennesker og organisationer, så de efterstræber både individuelle og fælles mål, og således at alle kan handle kvalificeret.

Vision
Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner, når virksomheder eller mennesker er udfordrede eller ønsker udvikling, og hvor fagligt funderet psykologisk viden og kompetence vil være til nytte og skabe værdi.

Værdier
Vores værdier kommer til udtryk igennem de nøgleord, der kendertegner vores arbejde:

Troværdighed:

  • Vi optræder med oprigtighed, nærvær og ægthed i samspil med vore kunder, klienter og samarbejdspartnere.
  • I løsningen af vores opgaver vil vi vise hvem vi er, og hvad vi tror på
  • Vi vil stå ved såvel vore kompetencer som vore begrænsninger.

Engagement:

  • Vi møder vores kunder og vore samarbejdspartnere med en ægte og motiveret interesse.
  • Vi går undersøgende og ind i kundeopgaver, og sikrer gennem dialog, at vi forstår den opgave og situation, kunden står i.
  • Vi udvikler løsninger og skaber resultater sammen med vore kunder, i en ånd der er drevet af nysgerrigheden ved det særlige og specifikke.

Handling:

  • Vi skaber grundlag for at omsætte erkendelse til kvalificeret og fokuseret adfærd.
  • Vi arbejder for, at vore kunder fastholder meningsfulde handlinger eller handler på nye måder.
  • Vi sikrer, at der kan ske implementering af handlinger og beslutninger.

Vil du vide mere?
Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder. Eller læs om vores arbejde under ydelser, kundecases eller på vores faglige blog.