Sus Desirée

Telefon: + 45 24 23 54 94

  • Cand.psych.aut., erhvervspsykolog
  • Akk. Master Coach & International Assessor hos EMCC
  • Treårig efteruddannelse i ISTDP ved Patricia Coughlin

Min drivkraft er at skabe læring og varig effekt hos dem, jeg samarbejder med. At mit bidrag skaber mening og udvikler forståelser, som er nyttige og kan omsættes til konkrete handlinger. Det skal være enkelt og ligetil, men aldrig overfladisk og uden reel betydning.

Personligt integreret faglighed er helt essentielt for mig. Jeg søger kontinuerligt at forfine min præcision i at registrere, analysere og italesætte kommunikationsadfærd og bruger denne information aktivt i de opgaver, jeg løser. Jeg underviser og træner andre i at gøre det samme.

Sådan arbejder jeg

Bevidstgørelse og forståelse øger mulighederne for at indgå i ligefremme og konstruktive relationer og samspil, og det er en ganske vigtig forudsætning for alt andet – både væren og gøren, arbejdsmæssigt såvel som privat, nu såvel som i fremtiden. Uanset hvem vi er, og hvad vi skal løse. Det er den tese, jeg arbejder ud fra.

Jeg tager så vidt muligt udgangspunkt i den reelle problemstilling og det, der sker her og nu. Jeg trækker på metoder fra mange forskellige tilgange, og er især inspireret af Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi (ISTDP), som jeg har en treårig uddannelse i. Teori og indsigter fylder jeg på efter kundens behov og parathed.

Professionelle samtaler

Jeg har mangeårig erfaring med professionelle samtaler og processer, og arbejder med både private og offentlige organisationer. Jeg arbejder oftest med topledelse, men har erfaringer med ledere og ledergrupper på alle niveauer.

Ledelse

Som sparringspartner arbejder jeg gerne direkte med dynamikken i ledergrupper og bliver ofte brugt, når samarbejdet volder problemer. Jeg fokuserer blandt andet på kvalitet i ledelse og samarbejde, effektivitet, tydelighed og evnen til at træffe beslutninger og stille krav på en måde, der styrker samarbejdet.

Coaching

Jeg er certificeret Master Coach og eneste dansker i den internationale assessorgruppe, der akkrediterer coaches hos European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Jeg har udviklet en EMCC akkrediteret coaching uddannelse på Master Practitioner Level, som uddanner coaches i hele Norden. I 2012 modtog den en europæisk pris for ”best practice”.

Mediation

I mit arbejde som mediator søger jeg at skabe forståelse for parternes forskellige perspektiver på en måde, så mening indfinder sig og konflikt erstattes af accept og tilstrækkelig forståelse til, at de involverede kan komme videre ad en ny vej.

Stress

Fokus i mit arbejde med stress er at klarlægge de organisatoriske og individuelle mekanismer, der bidrager til overbelastning. Det giver mulighed for at skabe balance og håndtere en ny overbelastning, inden den bliver til stress.

Publikationer

I samarbejde med Dorthe Jensen har jeg skrevet en artikel om feedback. Jeg er også blevet interviewet til en artikel i DanskHR. Se mere under publikationer.

Mail: [email protected]
Direkte: +45 24235494

Sus Desirée CV, pdf.

Bliv ringet op af Sus Desirée
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.