Mette Rønn

Foto af Mette Rønn
Telefon: +45 40 44 17 63

  • Cand.psych.aut
  • Uddannet i Proceskonsultation, Compassionfokuseret Terapi mm.
  • Ekstern lektor ved Aarhus Universitet

For mig handler arbejdet som psykolog om at skabe livsbalance. At hjælpe mennesker til at få et godt liv, hvor man er virksom og udfolder sig meningsfuldt uden at overforbruge sine ressourcer. For mig at se, er dette altid en balancegang.

Jeg går efter en målrettet indsats, der virker, og som kan omsættes i praksis både for det enkelte menneske og for den organisatoriske sammenhæng.

Sådan arbejder jeg

Jeg er ret nysgerrig og har uddannet mig løbende. Derfor trækker jeg på mange forskellige tilgange og erfaringer. Jeg er særligt optaget af en compassionfokuseret tilgang, hvor man møder det svære og udfordrende for andre og sig selv med medfølelse og forståelse. Herfra findes modet til at gøre det rigtige og nødvendige.

I organisationer arbejder jeg med opgave og formål som udgangspunkt og med et fremadrettet perspektiv. Typisk arbejder jeg i procesforløb, der indeholder ledersparring, dialogmøder, seminarer og temadage, alt efter hvad der er brug for. I individuelle samtaleforløb hjælper jeg mennesker gennem livskriser, med at håndtere stress og med at udvikle det personlige lederskab i livet.

Organisationer og mennesker

Organisationer har både et formelt hierarki og et socialt netværk, og det er ofte udfordrende at få de to til at spille sammen. Jeg arbejder konkret og direkte med samspillet mellem mennesker i organisationer og har fokus på, hvordan jeres ledelse, organisering og samarbejde kan styrke jeres opgaveløsning og trivsel.

Ledelse

Jeg har erfaring med at hjælpe ledere med at udvikle deres forståelse og håndtering af de udfordringer, de står med. Det kan for eksempel være, hvordan man leder forandringsprocesser, selvledende medarbejdere og på tværs i organisationen, eller hvordan man etablerer et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere på forskellige niveauer.

Organisering

Når ressourcerne er knappe og opgaven er kompleks, er det særlig vigtigt at skabe en god organisering, der understøtter både opgaveløsning og menneskers trivsel. I procesforløb kan vi udvikle jeres organisering, så den passer til den opgave, I skal løse, nu og i fremtiden.

Samarbejde

I mange organisationer skal man kunne samarbejde i skiftende relationer med mennesker, hvis vilkår, interesser og perspektiver er forskellige fra ens egne. Man skal kunne tåle et vist konfliktniveau, for at forskelle og uenigheder kan bruges konstruktivt. Jeg hjælper jer med at øge forståelsen for jer selv og hinanden og afstemme forventninger til samarbejdet.

Personlig integritet

Personlig integritet handler om at have godt fat i sig selv og forstå sine egne reaktioner, følelser og motiver. Man skal vide, hvad man står for, og kende sine grænser, samtidig med at man skal kunne sætte sig i andres sted og forstå dem. Personlig integritet styrker samarbejdet, og i coaching arbejder vi med at styrke den personlige integritet.

Bliv ringet op af Mette Rønn
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.