Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

17 resultater for “mediation

We have found 17 results with the word you searched.

Skal chefen med til mediation mellem medarbejdere?

En leder kan godt deltage i en mediation mellem medarbejdere, varetaget af en ekstern mediator. Hvis mediationenes principper overholdes, giver det gode betingelser for at finde en holdbar løsning.

Continue →

Nogle gange er konfrontation bedre end mediation

Hvis en enkelt medarbejder volder problemer i samarbejdet, hjælper mediation ikke. Så er man nødt til at konfrontere og korrigere personen direkte.

Continue →

Mediation under opbrud

En stor amerikansk kongres i efteråret 2010 indikerer bevægelse inden for mediation og konfliktløsning. Endnu er det i for ringe grad en psykologisk disciplin, lyder en øjenvidneberetning.

Continue →

Om ledelse og mediation – psykologiske og etiske refleksioner

Kan lederen optræde som neutral tredje part i en konflikt på arbejdspladsen? Er det lederen eller medarbejderne, der har konflikten? Kan man stadig være en god leder med en mediator som konfliktløser i virksomheden? Hvad hvis det er lederen, det er galt med?

Continue →

De fire udfaldsrum, når mennesker er i konflikt

Præsentation af tilgivelses- og forsoningsmodel som psykologisk redskab.

Continue →

DUP – trivsel og samarbejde i almen praksis

DUP - Trivsel og Samarbejde er et værktøj til at afdække og udvikle trivsel og samarbejde i almen lægepraksis.

Continue →