Vi arbejder online på sikrede og krypterede platforme.

69 resultater for “ledelse

We have found 69 results with the word you searched.

Coronaledelse: Udnyt 8 lederkompetencer, du allerede har

Coronakrisen har givet nye og uvante udfordringer for mange ledere. Men mange af de kompetencer, du har brug for, besidder du formentlig allerede. Læs om, hvordan du bringer dem i spil.

Continue →

Distanceledelse i coronaens tid

At være sendt hjem for at arbejde på ubestemt tid giver usikkerhed og uvished. Den skal lederne tage hånd om som et vigtigt element i distanceledelsen.

Continue →

Tre trin til dit personlige ledelsesgrundlag

Har du fået meldt dit personlige ledelsesgrundlag ud – eller er processen druknet i den daglige drift? Her får du tre enkle trin, der kan hjælpe dig på vej.

Continue →

Mit personlige ledelsesgrundlag

Inden centerchef Ester Fibiger gik i gang med at formulere sit personlige ledelsesgrundlag, havde hun en times coaching med erhvervspsykolog Søren Braskov. Her er en artikel om, hvad der kom ud af det.

Continue →

Mindfulness og Acceptbaseret Ledelse

Tilstedeværelse, nærhed, rettidig omhu, synlighed og fleksibilitet anses for vigtige lederdyder. Mange har rigtig meget at lære inden for disse områder.

Continue →

Om ledelse og mediation – psykologiske og etiske refleksioner

Kan lederen optræde som neutral tredje part i en konflikt på arbejdspladsen? Er det lederen eller medarbejderne, der har konflikten? Kan man stadig være en god leder med en mediator som konfliktløser i virksomheden? Hvad hvis det er lederen, det er galt med?

Continue →

Skab rammerne for det gode samarbejde

Ledelsen kan sætte medarbejderne fri til at udfolde sig, få samarbejdet til at gro og nå organisationens mål. Men det kræver, at de skaber gode rammer for det.

Continue →

Sådan reviderer I jeres organisationsdesign – 5 gode råd

Jeres organisations design skal passe til dens opgaver og markedssituation. Læs vores gode råd til, hvordan I sikrer, at designet følger med udviklingen.

Continue →
1 2 3 4 5 7