Konflikthåndtering for ledere og specialister

Lær at analysere konflikter og finde holdbare løsninger.

Konflikter løser sjældent sig selv, men tage energi og fokus fra arbejdet. Måden de håndteres på afgør, om de fører til udvikling eller til stagnation og brud.

Som leder eller HR-medarbejder skal du kunne finde holdbare løsninger og handle som specialist på feltet. At kunne forholde sig undersøgende og konstruktivt til konflikter er en nøglekompetence i moderne personaleledelse. Det kræver viden og træning.

Dit udbytte
Du bliver trænet i forståelse og håndtering af konflikter, så du kan bruge værktøjerne både i aktuelle konflikter og til forebyggelse af dem. Du får mulighed for at analysere en aktuelt konflikt og mulige interventioner. Du får lejlighed til at afprøve dig selv i rollen som konfliktløser.

Deltagere
Ledere og specialister, som ønsker at forstå egne og andres konfliktmønstre og håndtering heraf. Der er en forudsætning af du enten har ledelsesansvar eller arbejder som specialist (intern HR konsulent) Max 6 deltagere – derfor særdeles tæt sparring af underviser og deltagere.

Form
Der vil være tale om en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, dialoger og praktisk analyse og træning af konkrete værktøjer.

Underviser
Søren Braskov, erhvervspsykolog & mediator, HumanAct.
Søren Braskov har arbejdet med konflikthåndtering og mediation i over 15 år i private og offentlige virksomheder. Læs nærmere om Søren Braskov.

Tid: Kurset oprettes, når der er nok tilmeldte. Det strækker sig over to dage, begge dage 9.00 til 16.00

Sted : HumanAct, Nørreport, 26 , 8000 Aarhus

Pris: 7.500 kr. inkl. moms (6.000 kr. uden moms). Inkluderer forplejning og materialer.

Tilmeldning:  mail@humanact.dk med oplysninger om:

Navn, adresse, mobilnr. og mail
Faktura fremsendes.

Yderligere oplysninger: Søren Braskov, sb@humanact.dk eller tlf. 6013 5668

Evalueringsscore fra deltagere for afholdte kurser er 4,7 hvor 5,0 er max score.

Konflikthåndtering for ledere og specialister, uddybende beskrivelse pdf.